Kollektivtrafik

Reser du kollektivt? Tar du bilen?
Har du något val?

megafon

Berätta din historia

Dela med dig av dina erfarenheter via
SMS till 076–686 22 02
eller skicka ett mail till
kollektivtrafik@victoriawagman.se

Berättelser

Varför gör de’ på detta vise’?